Quê hương - Đất nước

Kỉ niệm ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3

Đ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑏𝑜̂́𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑛 𝑛𝑎̆𝑚 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑠𝑢̛̉
𝐿𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑘ℎ𝑢̛́ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑟a
𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑜 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑠𝑜̛𝑛 ℎ𝑎̀
𝐻𝑢̀𝑛𝑔 𝑉𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑇𝑜̂̉ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜̀𝑎 𝑑𝑎̂́𝑢 𝑠𝑜𝑛
    Ngày giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm là ngày hội chung của toàn dân, ngày mà mọi trái tim dù đang sống và làm việc ở muôn nơi vẫn đập chung một nhịp, mọi cặp mắt đều nhìn về cùng một hướng.
    Theo truyền thuyết thì Lạc Long Quân và Âu Cơ được xem như là các thủy tổ của người Việt, cha mẹ của các Vua Hùng. Thời kỳ Hùng Vương là một giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử dân tộc. Chính thời kỳ này đã xây dựng nên một nền tảng của dân tộc Việt Nam, nền tảng văn hóa Việt Nam và truyền thống yêu nước. Trải qua 18 đời vua Hùng với những biến cố lịch sử, những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đã chứng minh được lòng yêu nước, tinh thần dân tộc đồng lòng của cả dân tộc ta. 
    Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước, đồng thời còn là dịp quan trọng để chúng ta quảng bá ra thế giới về một Di sản vô cùng giá trị, độc đáo, đã tồn tại hàng nghìn năm, ăn sâu vào tâm hồn, tình cảm, trở thành đạo lý truyền thống của đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, là ngày để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng nguyện một lòng mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước – Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
    Trong bất kỳ giai đoạn nào và thời kỳ nào, ngày lễ là ngày để mỗi cá nhân đề cao niềm tự hào dân tộc, đồng thời nhắc nhở chúng ta trách nhiệm phải tìm hiểu thấu đáo bản sắc dân tộc, nguồn cội của tổ tiên. Qua đó mỗi người không ngừng học tập, rèn đức luyện tài để phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước. Có như vậy chúng ta mới xứng đáng với công lao của các thế hệ anh hùng dân tộc, với tổ tiên ta ngày trước!
Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close