Trung Quốc

Những tác phẩm văn học Trung Hoa chọn lọc. Những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Hoa

  • Nhà văn La Quán Trung

    Nhà văn La Quán Trung

    La Quán Trung (chữ Hán phồn thể: 羅貫中, Pinyin: Luó Guànzhong, Wade Giles: Lo Kuan-chung) (khoảng 1330–1400-cuối nhà Nguyên đầu nhà Minh) là một nhà văn Trung…

    Read More »
Close