Đồng dao

Những bài đồng dao giúp trẻ phát triển ngôn ngữ

Mười ngón tay, nu na nu nống, cái ngủ, Lộn cầu vòng, dung dăng dung dẻ

Những bài đồng dao giúp trẻ phát triển ngôn ngữ

Mười ngón tay ngón đi cày ngón tát nước Những bài đồng dao giúp trẻ phát triển ngôn ngữ

 

Những bài đồng dao giúp trẻ phát triển ngôn ngữ

Những bài đồng dao giúp trẻ phát triển ngôn ngữ

Những bài đồng dao giúp trẻ phát triển ngôn ngữ

Những bài đồng dao giúp trẻ phát triển ngôn ngữ

Những bài đồng dao giúp trẻ phát triển ngôn ngữ

Những bài đồng dao giúp trẻ phát triển ngôn ngữ

Những bài đồng dao giúp trẻ phát triển ngôn ngữ

Tags
Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close