Cha chọn những ngày sau cùng của cuộc đời mình để ở riêng bên mẹ.

Close