Martinov

Năm 1841, Lermontov bị bắn chết trong một trận đấu tay đôi với Martinov khi mới 27 tuổi. Nguồn ảnh: Visual China Martinov

Năm 1841, Lermontov bị bắn chết trong một trận đấu tay đôi với Martinov khi mới 27 tuổi. Nguồn ảnh: Visual China

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close