Bà Huyện Thanh Quan

  • Bà Huyện Thanh Quan

    Bà Huyện Thanh Quan

    Bà Huyện Thanh Quan (chữ Hán: 婆縣青關, 1805-1848), tên thật là Nguyễn Thị Hinh; là một nhà thơ nữ trong thời cận đại của lịch sử văn học Việt…

    Read More »
Close