khả năng tái hiện lại cuộc sống một cách hoàn chỉnh

Close