sang thu

  • Sang thu

    Sang thu

    Bỗng nhận ra hương ổi Phả vào trong gió se Sương chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về…

    Read More »
Close