Thơ đối với cuộc sống được ví như người con gái đối với gia đình.

Close