Lermontov (1814-1841), nhà thơ Nga, được coi là người kế tục Pushkin. Nguồn ảnh: “The Stars ‘Age”

Lermontov (1814-1841), nhà thơ Nga, được coi là người kế tục Pushkin Lermontov (1814-1841), nhà thơ Nga, được coi là người kế tục Pushkin. Nguồn ảnh: “The Stars ‘Age”

Lermontov (1814-1841), nhà thơ Nga, được coi là người kế tục Pushkin

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close